ได้รับ รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระบบช่วยเลิกบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2564”

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมบันทึกภาพ กับ บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาส เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับ รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระบบช่วยเลิกบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2564” จาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แห่งชาติ