ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ประกาศ

   ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ROI ET TOWER

สถาบันดำรงราชานุภาพ
สารานุกรมไทย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการจัดการขยะ
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับประชาชน
การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า 19ปี
ระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับผู้ประกอบการ
การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า 19ปี
ระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
แบบสำรวจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอความร่วมมือท่าน
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน
ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วอลเลย์
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ตลาดชุมชน
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คุณธรรมต้นแบบ
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ปิดระเบียงทางเดินรอบบึง
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
previous arrow
next arrow
Shadow

"ทำดีต้องได้ดี ทำไม่ดีต้องได้ไม่ดี ต้องไม่กินแรงเพื่อน ต้องมีน้ำใจ"