ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ประกาศ

แอพพลิเคชั่น Smart 101

   ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Integrity and Transparency Assessment 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ROI ET TOWER

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัลที่ 1

     เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประกาศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

     ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ขอแจ้งเวลา เปิด-ปิด สัญญานไฟจราจรในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทุกจุด จะเปิดเป็นระบบไฟเขียว-แดง เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. (นอกเวลานี้จะเปิดระบบเป็นไฟกระพริบ) ยกเว้นไฟจราจรจุดตัดสามแยกจุรีเวช และจุดตัดบายพาสทุกจุด

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider