ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ประกาศ

แอพพลิเคชั่น Smart 101

   ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Integrity and Transparency Assessment 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หอโหวดร้อยเอ็ด

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สวัสดีปีชวด
Happy new year 2020

สุข Happy
สดชื่อ Breeziness
สุขภาพแข็งแรง Healthy
อยู่ดี มีแฮง ตลอดปี Well-being all year
--------------------------------------------
ด้วยความห่วงใย Concern for you
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด Roi et Municipality

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัลที่ 1

     เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประกาศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

     ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ขอแจ้งเวลา เปิด-ปิด สัญญานไฟจราจรในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทุกจุด จะเปิดเป็นระบบไฟเขียว-แดง เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. (นอกเวลานี้จะเปิดระบบเป็นไฟกระพริบ) ยกเว้นไฟจราจรจุดตัดสามแยกจุรีเวช และจุดตัดบายพาสทุกจุด

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider