ให้สัมภาษณ์ เรื่องบทบาท ภารกิจ และการบริหารของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์

Published by ratree on

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้สัมภาษณ์ เรื่องบทบาท ภารกิจ และการบริหารของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมมีโชคชัย สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด