ให้การต้อนรับ นายศักดา คงเพชร ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และนายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายศักดา คงเพชร ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะ ในการเยี่ยมชมพร้อมทั้งบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอโหวด ๑๐๑ ROI ET TOWER