ให้การต้อนรับ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, หัวหน้าส่วนการบริหาร, และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ และนำเยี่ยมชมสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และนำเยี่ยมชมหอชมเมืองร้อยเอ็ด(หอโหวด101)