ให้การต้อนรับ นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา พร้อมด้วยคณะ

Published by ผู้เขียน on

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ประจำหอโหวด ๑๐๑ ให้การต้อนรับ นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา พร้อมด้วยคณะ ในการตรวจเยี่ยม และรับฟังการนำเสนอ Landmark แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ใจกลางเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอโหวด ๑๐๑ หรือ ROI ET TOWER