ให้การต้อนรับ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท cp all

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 นนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท cp all พร้อมเยี่ยมชมหอโหวดณ หอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด จังหวัดร้อยเอ็ด