ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วางแผนจะดำเนินการเปิดคลินิกชุมชนอบอุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแกอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการให้บริการแก่ชุมชนมาเป็นเวลานานและมีชื่อเสียง มหาวิทยลัยราชภัฏจึงขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 (วัดเหนือ) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด