ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด