ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครอุดรธานี

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งขอเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้านภูมิปัญาท้องถิ่นและศิลปะพื้นบ้านของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด “โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุประจำ 2563” พร้อมทั้งเยี่ยมชมหอโหวด 101 ณ หอโหวด 101