โครงการแว่นแก้วเพื่อน้อง ปีงบประมาณ 2566

Published by ratree on

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องการดูแลสายตาในเด็กวัยเรียน “โครงการแว่นแก้วเพื่อน้อง ปีงบประมาณ 2566” โดยมี ดร.มิตรธีรา วิสูตรานุกูล รองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางวัชรี ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคลัง, นางเพ็ญละดา ภารัง ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการครั้งนี้ และได้มอบแว่นสายตาแก่นักเรียนจาก โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตาได้รับการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญทางตา ให้เด็กสามารถเรียนรู้และดำเนินชีวิตได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป มีแว่นสายตาครบทุกคน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น3) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด