โครงการเก่งก่อนเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566

Published by ดาลักษ์ ภาษี on

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา​ 09.00 น.​ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการเก่งก่อนเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นายอำนวย อายุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, นางเพ็ญละดา ภารัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมฯ เพื่อให้ทารกที่อยู่ในครรภ์มีพัฒนาการที่ดีได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม และคลอดออกมาอย่างปลอดภัย หญิงหลังคลอดตลอดจนเด็กแรกเกิดมีสุขภาพและสุขภาพจิตดี พัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยมี นางปิยวรรณ หาญเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ณ ห้องประชุมสระสิม 2 (ชั้น 2) ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด