โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by PR on

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนการบริหาร,คณะกรรมการชุมชน,อสม.และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพบปะผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การบริการด้านสุขภาพ,การตัดผมฟรี และบริการนวดผ่อนคลาย ซึ่งมีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ ทั้งนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดโครงการเป็นประจำในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด