โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2566 ณ ชุมชนท่านคร/วัดป่าเรไร่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำนวย อายุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, นางสาววชิษณ์ชฎา วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, นางเพ็ญละดา ภารัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายมานะ สำเภา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพบปะประชาชน “โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2566” โดยดำเนินงานออกหน่วยบริการตามชุมชนได้แบ่งออกเป็น 3 เขต ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กิจกรรมประกอบไปด้วยการตรวจโรคเบื้องต้น, ให้คำแนะนำวางแผนคุมกำเนิด, ปรึกษาปัญหาสุขภาพ, ตรวจภาวะโภชนาการ, รณรงค์การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์การวางยาเบื่อหนูเพื่อใช้ป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส(ฉี่หนู), บริการนวดคลายเครียดเพื่อสุขภาพ, บริการตัดผมชาย-หญิง และบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนท่านคร/วัดป่าเรไร่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด