โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, คณะกรรมการชุมชน, อสม. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 ราย ได้แก่ คุณพ่อภูมี วงอาษา อายุ 93 ปี (ชุมชนวัดเหนือ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นการดูแลทุกข์ สุข ของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่ง ด้วยการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากทีมพยาบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบกระเช้าของขวัญพร้อมคำอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด