โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือน กันยายน 2566

Published by พรสุดา สิงห์เจริญกิจ on

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, อสม. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือน กันยายน 2566 จำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณแม่ประคอง สารฤทธิ์ อายุ 99 ปี (ชุมชนศิริมงคล) และคุณพ่อบุญถม ศรีสมมาตย์ อายุ 92 ปี (ชุมชน บขส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นการดูแลทุกข์ สุข ของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่ง ด้วยการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากทีมพยาบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบกระเช้าของขวัญพร้อมคำอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด