โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนตุลาคม 2562

Published by PR on

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย คุณแม่กมลทิพย์ ไชยหาญ อายุ 95 ปี ณ บ้านเลขที่ 12 ถ.ขัติยะวงษ์ (ชุมชนศิริมงคง) และคุณแม่ดวง เพ็งพา อายุ 93 ปี ณ บ้านเลขที่ 30 ซ.10 ถ.รณชัยชาญยุทธ (ชุมชนจันทร์เกษม) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนตุลาคม 2562