โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (4 มิถุนายน 2562)

Published by PR on

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย คุณแม่อุทัยวรรณ ไสยมรรคา อายุ 90 ปี ณ บ้านเลขที่ 5 ถ.คหบดีอุทิศ (ชุมชนศิริมงคล) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมิถุนายน 2562