โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (15 พฤษภาคม 2562)

Published by PR on

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย คุณแม่อุไรรัตน์ ติรณะรัต อายุ 96 ปี ณ บ้านเลขที่ 153 ถ.เทวาภิบาล (ชุมชนวัดบึง) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนพฤษภาคม 2562