โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (13 พฤษภาคม 2562)

Published by PR on

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย คุณแม่บุญรอด ศิริมงคลศิลป์ อายุ 90 ปี ณ บ้านเลขที่ 43 ซ.9 ถ.เทวาภิบาล (ชุมชนวัดบึง) และคุณแม่ซ่อน สาสุนทร อายุ 91 ปี ณ บ้านเลขที่ 14/1 ซ.3 ถ.ราชการดำเนิน (ชุมชน บขส.) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนพฤษภาคม 2562