โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนเมษายน 2562 (17 เมษายน 2562)

Published by PR on

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย คุณแม่บุญหลั่น รักเสรี อายุ 93 ปี ณ บ้านเลขที่ 111 ถ.สุริยะเดชบำรุง (ชุมชนทุ่งเจริญ) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนเมษายน 2562