โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณแม่จันทร์ เชิงสะอาด อายุ 96 ปี (ชุมชนวัดเหนือ), พ.ต.ต.ไสว เฉวียงวาศ อายุ 92 ปี (ชุมชนวัดบึง)

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, อสม. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณแม่จันทร์ เชิงสะอาด อายุ 96 ปี (ชุมชนวัดเหนือ), พ.ต.ต.ไสว เฉวียงวาศ อายุ 92 ปี (ชุมชนวัดบึง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นการดูแลทุกข์ สุข ของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่ง ด้วยการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากทีมพยาบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบกระเช้าของขวัญพร้อมคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวัน