โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2562 (4 มกราคม 2562)

Published by Webmaster on

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย คุณแม่วันทา ตะติยะก้านตง อายุ 93 ปี ณ บ้านเลขที่ 340 ถ.เทวาภิบาล (ชุมชนวัดเวฬุวัน), คุณแม่แจ้ง บุตรทอง อายุ 93 ปี ณ บ้านเลขที่ 449/198 ถ.รณชัยชาญยุทธ (ชุมชนมั่นคงพัฒนา) และคุณพ่อณรงค์ อาจเดช อายุ 94 ปี ณ บ้านเลขที่ 14/1 ซอย 4 ถ.รณชัยชาญยุทธ (ชุมชนจันทร์เกษม) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2562