โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อเมืองร้อยเอ็ดน่าอยู่สู่ความยั่งยืน

Published by พรสุดา สิงห์เจริญกิจ on

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินกิจกรรม “โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อเมืองร้อยเอ็ดน่าอยู่สู่ความยั่งยืน” โดยมี หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลเสลภูมิ เทศบาลตำบลเมืองสรวง และเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ร่วมรายงานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องไฮเพลส โรงเเรมเดอะไฮเพลสร้อยเอ็ด