โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงไต

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ว่าที่ร้อยโท อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการลดเสี่ยงเลี่ยงไต ชุมชนมั่นคงพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ชุมชนมั่นคงพัฒนา