โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วัดสระแก้ว

Published by พรสุดา สิงห์เจริญกิจ on

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร. วัฒนพงษ์ ชิดทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ณ วัดสระแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด