โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายณัฐวุธ บุศเนตร หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข, นายศรราม นามวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานชุมชน บขส. ได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ชุมชน บขส.