โครงการการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Published by ratree on

วันศุกร์ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนการบริหาร,ผู้บริหารสถานศึกษา, พนักงานครูเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด