โครงการการสร้างเสริมอาชีพตกแต่งเสริมสวย

Published by ratree on

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และชมรมเสริมสวยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมโครงการการสร้างเสริมอาชีพตกแต่งเสริมสวย โดยมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและกิจกรรมแอโรบิค ณ ห้องประชุมสระสิม ชั้น2 ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด