แบบสอบถาม การจัดงาน “มหาทานบารมี  ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี  2566 ในวันที่  3 – 5  มีนาคม  2566 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและเกาะกลางบึงพลายชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on