เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ปีงบประมาณ 2564

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ สร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด