เปิดโครงการสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ปี 2563

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดโครงการสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ปี 2563 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น3) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด