เปิดโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการด้วยการแพทย์แผนไทย

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธารเปิดโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการด้วยการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563 และการอบรมความรู้และการสาธิตแนวทางการดูแลดวงตาและหัวเข่าในผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการด้วยการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด