เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทในช่วงสถานการณ์โควิด 19

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เมืองร้อยเอ็ด กิจกรรมพลังชุมชนเมืองร้อยเอ็ดเราไม่ทิ้งกันในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด