เปิดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด