เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด