เปิดประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2563

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหารเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด