เปิดจุดจำหน่ายสลากตามราคา 80บาท ในส่วนภูมิภาค

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานเปิดจุดจำหน่ายสลากตามราคา 80บาท ในส่วนภูมิภาคตั้งแต่งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยเริ่มจำหน่ายสลากตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีณ บริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด