เปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

Published by PR on

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำ สร้างความรักสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการว่ายน้ำของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)