เปิดการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เทคนิคการเลิกบุหรี่ และอันตรายของไวรัสโคโรน่า ต่อผู้สูบบุหรี่”

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เทคนิคการเลิกบุหรี่ และอันตรายของไวรัสโคโรน่า ต่อผู้สูบบุหรี่” ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด