เปิดการอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2563

Published by PR on

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2563 ซึ่งในวันนี้ได้มีการให้ความรู้ในเรื่อง “การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน” และ “การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร” โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีครูผู้รับผิดชอบและผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานศึกษาเข้าร่วมรับฟัง