เปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในสัปดาห์เภสัชกรรม

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 22มิถุนายน 2563 เวลา 10.00น. โดยประมาณ
ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการ จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในสัปดาห์เภสัชกรรม มีการให้ความรู้เรื่องยาปลอดภัยในชุมชน การป้องกันแพ้ยาและป้องกันเชื้อดื้อยา แก่ผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ รณรงค์ติดป้ายไวนิลในชุมชนโดย อสม.เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด