เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองจันทบุรี

Published by PR on

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารงาน ผู้แทนชุมชนท่านคร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี ภายใต้การนำของ นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ และนางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารงาน นำคณะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562