เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562

Published by PR on

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร พร้อมร่วมกิจกรรมบริหารร่างกายระหว่างการประชุม โดยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการประชุม