เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เกิดฝน ฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เกิดฝน ฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่งผลให้ต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา หักโค่นล้มกีกขวางการจราจรและบ้านเรือนประชาชนหลายแห่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อย