เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชน เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน

Published by PR on

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.45 น. ณ ศูนย์บริการ่วมแบบเบ็ดเสร็จ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งร่วมกับ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชน เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน