เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมว และให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ศรัณยพงศ์ ดวงเพชรแสง on

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นางเพ็ญละดา ภารัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมว และให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัขและแมว ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด