เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562

Published by PR on

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 21.00 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนทุกหน่วยงาน ร่วมปล่อยขบวนรถยนต์ตรวจการณ์ และรถจักรยานยนต์สายตรวจ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องปรามผู้ที่คิดจะกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่องทางใดๆ จึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุดป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตรวจตระเวนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามหมู่บ้าน และชุมชน หากพบการกระทำผิดก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป