เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Published by Webmaster on

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่การปฏิบัติในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายดํารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาประโยชน์การใช้สอยพื้นที่หอสูงชมเมืองรูปทรงโหวดที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกำลังจัดสร้างขึ้น และพื้นที่โดยรอบ เพื่อร่วมมือกันในการทำให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นเมืองเก่าของเมืองร้อยเอ็ด และหอสูงชมเมือง รวมทั้งยังจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป