เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวชี้แจง กรณี 3 เสาไฟฟ้าส่องสว่างรูปทรงโหวด ราคาแพง

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวชี้แจง “ป.ป.ช. ชี้มูล 3 เสาไฟ ทม.รอ. จริงหรือ ” ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างรูปทรงโหวด จำนวน 3 ต้น ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสาย ร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อตรวจสอบการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมตามที่เป็นข่าว ซึ่งต่อมาหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ หน้าภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.14 น. ได้ลงข่าวโดยพาดหัวข่าวว่า “ป.ป.ช.ชี้มูล 3 เสาประติมากรรมทรงโหวด จ.ร้อยเอ็ด ต้นละ 8.6 แสน แพงเกินจริง” ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเห็นว่า การพาดหัวข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงและอาจทำให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับความเสียหาย จึงได้จัดการแถลงข่าวครั้งนี้ขึ้น ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด