เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู, ผู้จัดการสถานธนานุบาล และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ทองพูน โฆษิตจิรนันท์ มารดาของนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด